Sunday, 30 May, 2010

నవీన స్త్రీ

అత్త అధికారం నుంచి, భర్త అధీనం నుంచి తప్పించుకున్న నవీన స్త్రీ , షోకులకీ, సంఘ గౌరవానికీ, ఫాషన్ కి బానిస అవుతోంది. ఒక పురుషుడి నీడ కింద నిల్చొని ( ఆ పురుషుడికి బానిస అయితేనేం గాక ) లోకాన్ని దిక్కరించగలిగే ఇల్లాలు, ఈనాడు సంఘ గౌరవం పేర, విద్య ఉద్యోగం పేర,ఫాషన్ పేర, వెయ్యి మందికి దాస్యం చేస్తోంది.. నవీన స్త్రీకి తన చుట్టూ ఉన్న స్త్రీలందరూ అత్తలైనారు..